Tehniline kirjeldus

2017. aasta juulis valminud kaheteistkümne korteriga korterelamu.

Tehnokommunikatsioonid

ENERGIATÕHUSUS
Energiaarvutustel põhinev hoone energiaerikasutusklass on B.

KÜTE
Hoones on kaugkütte, korterites põrandaküte, üldkasutatavasse trepikotta on paigaldatud radiaatorküte (veeküttega kahetorusüsteem).
Igale korterile on paigaldatatud eraldi soojusmõõtur (soojussõlm asub elamu soklikorrusel tehnilises ruumis).

VENTILATSIOON:
Kõigisse korterites on soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbesüsteem ning köögikubu väljatõmbesüsteem.

VESI JA KANALISATSIOON
Korterelamus on tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus. Elamu sooja vee valmistamine toimub läbi soojussõlme kaugkütte baasil.

ELEKTRIVARUSTUS JA NÕRKVOOL
Korteritesse on paigaldatud projektijärgne kaabeldus, pistikupesad (kõrgusele 0,2 m põrandast) ja lülitid (kõrgusele 1,0 m põrandast). Igale korterile on paigaldatud oma kaugloetav elektriarvesti.
Korterites on kaabel-TV ja internetivalmidus (paigaldatud arvuti- ja telefonivõrgu kaablivõrk koos otsastusseadmega, aktiivseadmeid ei paigaldata).
Korterelamu kõikidesse korterites on valvesignalisatsioonisüsteemi valmidus.

Konstruktiivne lahendus

VUNDAMENT
Hoone on rajatud lintvundamendile.

KANDVAD SEINAD
Hoone kandekarkassi moodustab Columbia-kivist müüritis koos õõnespaneelidest vahelagedega.

VAHELAED
Hoone vahelaed on monteeritavatest õõnespaneelidest.

KATUSEKONSTRUKTSIOONID
Katuse kandekonstruktsioonis on puitsarikatel viilkatus. Katusekatteks on topeltvaltsiga sile värvitud terasplekk.

FASSAAD
Hoone fassaad on kaetud värvitud laudisega. Üldkasutatavad uksed ja korteri peasissepääsud on metallist, klaasitud. Terrassi uksed on puidust, väljapoole avanevad.

AVATÄITED
Aknad on puidust üheraamiga, enamuses sissepoole avanevad.

RÕDUD JA TERRASSID
Rõdude ja terrasside põrandakatteks on 30mm immutatud terrassilaud